HISTORICKÝ ÚSTAV
SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

HISTORICKÉ
ŠTÚDIE

ROČENKA HISTORICKÉHO ÚSTAVU SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
ANNUAL OF THE HISTORICAL INSTITUTE OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES
JAHRBUCH DES HISTORISCHEN INSTITUTES DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN


AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | OBJEDNÁVKA | TIRÁŽ


HISTORICKÉ ŠTÚDIE 32 / 1990

HISTORICKÉ ŠTÚDIE 32 / 1990

OBSAH

KOHÚTOVÁ, Mária: Demografický a sídlištný obraz Západného Slovenska [Demographic and Settlement Picture of Western Slovakia]. Bratislava, Veda vydavateľstvo SAV 1990. 181 s. Rés. nem., rus.

DEÁK, Ladislav: Slovensko v politike Maďarska v rokoch 1938-1939 [Slovakia in the Policy of Hungaria in the Years 1938-1939]. Bratislava, Veda vydavateľstvo SAV 1990. 189 s. Rés. rus., angl.Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Facebook - Historické štúdie


HISTORICKÉ ŠTÚDIE

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

© Historický ústav SAV, 1959 - 2022