HISTORICKÝ ÚSTAV
SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

HISTORICKÉ
ŠTÚDIE

ROČENKA HISTORICKÉHO ÚSTAVU SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
ANNUAL OF THE HISTORICAL INSTITUTE OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES
JAHRBUCH DES HISTORISCHEN INSTITUTES DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN


AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | OBJEDNÁVKA | TIRÁŽ


Historické štúdie 36

HISTORICKÉ ŠTÚDIE 36 / 1995

OBSAH

KRAJČOVIČ, Milan: Károlyiho vláda v Maďarsku a osudy Slovenska v Strednej Európe 1918-1919, s. 5-47
OSLANSKÝ, František: Ján Jiskra z Brandýsa a Slovensko, s. 49-67
WEBER, Nora: Gender and class as components of national efforts in Slovakia from 1848 until 1900, s. 69-135
JAKEŠOVÁ, Elena: Uhorské zákonodárstvo a vysťahovalectvo Slovákov, s. 137-151
HALLON, Ľudovít: Prehľad vývoja zahraničného obchodu na Slovensku v rokoch 1918-1929, s. 153-182
MICHÁLEK, Slavomír: Československo-americké vzťahy od konca vojny do leta 1947, s. 183-209
ALEXANDER, Manfred: Die wissenschaftliche Betrachtung von Tschechen und Slowaken in der Bundesrepublik Deutschland, s. 211-224
VYVÍJALOVÁ, Mária: Romanistická právna tradícia v Belovom spise De servitute, s. 225-252Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Facebook - Historické štúdie


HISTORICKÉ ŠTÚDIE

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

© Historický ústav SAV, v. v. i., 1959 - 2024