HISTORICKÝ ÚSTAV
SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

HISTORICKÉ
ŠTÚDIE

ROČENKA HISTORICKÉHO ÚSTAVU SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
ANNUAL OF THE HISTORICAL INSTITUTE OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES
JAHRBUCH DES HISTORISCHEN INSTITUTES DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN


AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | OBJEDNÁVKA | TIRÁŽ


Historické štúdie 38

HISTORICKÉ ŠTÚDIE 38 / 1997

OBSAH

PETRUF, Pavol: Zahraničná politika Slovenskej republiky (1939-1945), s. 7-40
LENGYELOVÁ, Tünde: Obyvateľstvo v zemepanských mestách v 15.-18. storočí, s. 43-57
ŠTEFÁNIKOVÁ, Antónia: Poľská otázka v slovenskej spoločnosti v rokoch 1938-1939, s. 59-79
PEŠEK, Jan: Štát a katolícka cirkev na Slovensku - od rokovaní k ostrej konfrontácii (február 1948 - jar 1949), s. 81-100
LONDÁK, Miroslav: Národné orgány a riadenie ekonomiky na Slovensku (1948-1960), s. 103-123
TANTZSCHER, Monika: Die Niederschlagung des Prager Frühlings 1968/69 im Spiegel der MfS-Akten. "Maßnahme Donau und Einsatz Genesung", s. 125-169
KRAJČOVIČ, Milan: Nad vedeckým dielo Franja Tudjmana, s. 171-180
PAVLIČEVIČ, Dragutin: Pogled u povijesni razvoj Republike Hrvatske, s. 181-191Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Facebook - Historické štúdie


HISTORICKÉ ŠTÚDIE

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

© Historický ústav SAV, v. v. i., 1959 - 2024