HISTORICKÝ ÚSTAV
SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

HISTORICKÉ
ŠTÚDIE

ROČENKA HISTORICKÉHO ÚSTAVU SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
ANNUAL OF THE HISTORICAL INSTITUTE OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES
JAHRBUCH DES HISTORISCHEN INSTITUTES DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN


AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | OBJEDNÁVKA | TIRÁŽ


Historické štúdie 39

HISTORICKÉ ŠTÚDIE 39 / 1998

OBSAH

KRAJČOVIČ, Milan: Medzinárodnopolitické koncepcie riešenia slovenskej otázky 1914-1922, s. 5-61
PEŠEK, Jan: Iniciátori a vykonávatelia politických perzekúcií na Slovensku na začiatku totality (1948-1953), s. 63-90
TEODOR, Pompiliu: Enlightenment and Post-Enlightenment in the Romanian Area, s. 93-104
TEODOR, Pompiliu: Osvietenstvo a postosvietenstvo v rumunskom priestore, s. 105
ČIČAJ, Viliam: Kultúrny a spoločenský rozmer osvietenstva na Slovensku v 18. storočí, s. 107-114
KOHÚTOVÁ, Mária: Obyvateľstvo na Slovensku v 18. storočí, s. 115-124
TURC, Corina: The Orthodox Church and Andrei Saguna`s Post-Enlightenment, s. 125-140
GHITTA, Ovidiu: An Unknow Source Concerning the Greek-Catholic Church of Satu Mare County in 1734, s. 141-149
KOWALSKÁ, Eva: Zásahy jozefinizmu do cirkevnej a školskej autonómie uhorských evanjelikov, s. 151-167
SIGMIREAN, Cornel: Les etudiants Roumains aux Instituts d`enseignement superieur de Slovaquie, s. 169-184
MARZOVÁ, Eva: Rumunská historiografia – 1996, s. 185-189
SEDLIAKOVÁ, Alžbeta: Slovenská historiografia 1996/1997, s. 191-193
RUMUNICA na Slovensku v historickej literatúre 1990-1997. Zost.: Sedliaková, Alžbeta, s. 194-199
KRAJČOVIČ, Milan: Zasadnutie Komisie historikov Slovenska a Rumunska v Bratislave (4.-5.6.1997). Záverečné zhodnotenie, s. 201-203Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Facebook - Historické štúdie


HISTORICKÉ ŠTÚDIE

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

© Historický ústav SAV, v. v. i., 1959 - 2024